Dienstenwijzer

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie AFM

Loyal Insurance Brokers B.V. werkt onder het door de Autoriteit Financiële Markten toegekende vergunningnummer 12043501 (www.afm.nl). Deze vergunning is verleend voor het adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over onze geleverde diensten, verzoeken wij u ons hierover te berichten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen.
Mocht u menen dat wij niet tot uwer tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de volgende instantie:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Onafhankelijk

Loyal Insurance Brokers B.V. heeft geen enkele contractuele verplichting om u te adviseren te kiezen voor financiële producten van bepaalde verzekeraars. Wij zijn dus geheel onafhankelijk en adviesvrij.

Wijze van beloning

Loyal Insurance Brokers B.V. ontvangt provisie voor de geleverde diensten. Deze is inbegrepen bij de premie van de verzekeringen die via ons zijn gesloten. Buiten deze provisie brengen wij geen verdere kosten in rekening.

Onze gegevens

Graag verwijzen we u naar onze contactpagina.

 | 
AFM 12043501
 | 
KvK 63487594
 | 
 | 
 | 
Copyright 2010 - © Loyal Insurance Brokers, all rights reserved